Ilma-Vesi Lämpöpumppujärjestelmä

Toshiba Estia

 

Askel oikeaan suuntaan saasteiden ja CO2-päästöjen vähentämisessä!

Ilma-vesilämpöpumppuja pidetään uusiutuvan energialähteen tekniikkana verrattaessa fossiilisista polttoaineista riippuvaisiin lämmitysjärjestelmiin tai tehottomiin sähkölämmityksiin. Ilma-vesilämpöpumppuja pidetään nykyään täydellisenä ratkaisuna
kotitalouksien tilan ja veden lämmitykseen.

Toshiba Estía -vesi-ilmalämpöpumput käyttävät ensisijaisena energialähteenään
ilmaa, joten ne ovat täydellinen ratkaisu energiatehokkuuden (lämpösuhteen) parantamiseksi. Tämä kaiken sisältävä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan sopiva lämpötila asuintiloihin, kuumaa vettä kotitalouksiin sekä lisäksi ilmastoinnin lämpimien vuodenaikojen aikana. Toshiban ilma-vesilämpöjärjestelmät voivat ylläpitää kahta itsenäistä
aluetta. Tämän ratkaisun avulla vettä voidaan jakaa eri lämmityspiireihin eri
lämpötiloissa, jopa 55 °C.

 

Warkauden Kylmä-ja Lämpöasennus.ky

 Eeronkatu3 78400 varkaus

 040 5186552 

Karhunen25@gmail.com

www.wkl-ky.fi